Zobacz, jakie otrzymasz potwierdzenia ukończenia szkoły

Zawód elektryka jest bardzo ceniony i poszukiwany na rynku pracy. Nie wystarczy w nim jednak samo posiadanie umiejętności. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji muszą, zgodnie z wymogami prawa, posiadać kwalifikacje potwierdzone stosownymi świadectwami. Tylko na ich podstawie można prowadzić prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowe.

Zdobycie świadectwa kwalifikacji ELE.02 oznacza wiele możliwości podjęcia pracy w zawodzie elektryka, związanych z wykonywaniem, diagnozowaniem, naprawami, konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji. Otwiera to drogę do zatrudnienia między innymi w elektrowniach, zakładach energetycznych, zakładach produkcyjnych i serwisowych, firmach projektowych i montażowych.

I to nie tylko na terenie naszego kraju.

logo europass

Potwierdzenie EuroPass

Po ukończeniu szkoły uzyskasz dokumenty w systemie Europass. Jest to certyfikat kwalifikacji zawodowych, pozwalający na podjecie zatrudnienia w zawodzie na terenie krajów Unii Europejskiej. Tym samym staje przed Tobą rynek pracy nie tylko o większych możliwościach rozwoju, ale także potencjalnie wyższych i bardziej atrakcyjnych zarobkach.

Dyplom potwiedzający kwalifikacje zawodowe

Dyplom

Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych, czyli zdobytego świadectwa ELE.02, jest także oficjalny dyplom. Do niego dołączony jest Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Zapisz się wstępnie

Startujemy we wrześniu 2024 r.

To do niczego nie zobowiązuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – pt. w godz. od 9.00 do 17.00