Nasi wykładowcy

prof. h. c. dr inż. Ryszard Tytko

Z wykształcenia jestem inżynierem elektrykiem, doktorem nauk ekologicznych, Profesorem Honorowym Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej.

W pracy zawodowej zajmuję się edukacją z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii: studentów, uczniów oraz słuchaczy kursów specjalistycznych.

Firma Eco Investment sp. z o.o., której jestem prezesem, prowadzi na terenie kraju szkolenia z zakresu OZE: instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła, kotły na biomasę.

Wspólnie z mgr inż. Izabelą Góralczyk, napisaliśmy cztery podręczniki: Racjonalna gospodarka energią, Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne, Metodyka kształcenia kursowego.

dr inż. Marcin Michalski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym o kierunku Energetyka i specjalizacji Odnawialne Źródła Energii. Od 2008 roku współpracuje z firmą grzewczą w Opolu przy projektowaniu instalacji.

Autor wielu artykułów oraz wystąpień na konferencjach o tematyce energetycznej. Brał udział w projektach unijnych związanych z Innowacyjną Gospodarką oraz stażach polskich i zagranicznych.

mgr inż. Dawid Pantera (Viessmann)

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Od 2004 roku pracownik firmy Viessmann sp. z o.o. Początkowo pełnił obowiązki technika serwisu fabrycznego, a po 2 latach dysponenta serwisu. Od 2007 roku pracownik działu szkoleń, któremu przewodzi od roku 2009.

Obecnie odpowiada za Dział Wsparcia Technicznego Projektanta i Dział Szkoleń, a także w ramach obowiązków Produkt Menadżera odpowiada za kreowanie sprzedaży pomp ciepła, urządzeń systemów wentylacji mechanicznej i kotłów średnich mocy.
Prywatnie interesuje się astronomią, ale na rozwijanie zainteresowań nieco brakuje czasu ponieważ cały wolny czas poświęca dwóm małym, rozrabiającym córeczkom.

Autor wielu artykułów oraz wystąpień na konferencjach o tematyce energetycznej. Brał udział w projektach unijnych związanych z Innowacyjną Gospodarką oraz stażach polskich i zagranicznych.

mgr inż. Szymon Lenartowicz (Viessmann)

Absolwent Politechniki Krakowskiej na wydziałach Mechanicznym (specjalność: Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne) oraz Inżynierii Środowiska (specjalność: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ochrona powietrza i termiczna utylizacja odpadów).

Rozpoczęcie praktyki zawodowej to 2005 rok i duże krakowskie biuro projektowo-wykonawcze. Początkowo funkcja asystenta, a następnie projektanta instalacji grzewczych, chłodniczych oraz wentylacyjnych. Dodatkowo kierowanie wykonawstwem kilku dużych instalacji chłodniczych oraz wentylacyjnych. Przez rok czasu pełnienie obowiązków inspektora nadzoru branży HVAC podczas budowy CH Plaza w Toruniu.

Od kwietnia 2013 roku jest pracownikiem firmy Viessmann sp. z o.o. na stanowisku Wykładowca. Odpowiada za prowadzenie szkoleń z zakresu pomp ciepła, instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaiki oraz wentylacji. Dodatkowo pisze artykuły do prasy branżowej oraz prowadzi prelekcje podczas targów i sympozjów.
Prywatnie szczęśliwy mąż oraz ojciec małego Janka.

mgr inż. Alina Jeszke-Tymkowska

Z wykształcenia jest magistrem inżynierem Inżynierii Środowiska, w specjalności ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery. Od 2005 roku wykładowca w Szkole Partnerskiej Viessmann, w latach 2012-2014 pełniła funkcję dyrektora oddziału szkoły w Mysłowicach.

Na co dzień pracuje jako projektant sieci i instalacji sanitarnych w jednym ze śląskich biur projektowych. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prywatnie mama dwóch chłopców.

mgr inż. Krzysztof Gnyra

Jestem absolwentem Szkoły Partnerskiej Viessmann, jak również, absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na wydziale: Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Od początku 2001r. pracowałem w firmach branży grzewczo-instalacyjnej, w których duży nacisk kładziono na OZE. Były to małe firmy, dlatego zajmowałem się wieloma sprawami: obsługą klientów jako doradca techniczny, projektowanie instalacji, kosztorysowanie, ofertowanie. Od 2006r. pracowałem dla firmy Viessmann, jako doradca techniczny dla klientów indywidualnych oraz jako wsparcie działu marketingu firmy. Dzięki temu, w 2008r. poznałem moją obecną żonę, która była jednym z obsługiwanych przeze mnie „klientów on-line”. A dzisiaj mamy dwie córeczki…

Od 2009r. pracuję na własny rachunek, a od 2017r. również jako kierownik kursów w Szkole Partnerskiej Viessmann.

Pozostali wykładowcy:

dr hab. inż. Paweł Obstawski (SGGW Warszawa)
dr inż. Tomasz Łokietek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
dr inż. Kinga Turoń (AGH Kraków)
dr inż. Przemysław Bukowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
mgr inż. Kamil Galniak (Viessmann sp z o.o.)
mgr inż. Grzegorz Sasin (Viessmann sp z o.o.))
mgr inż. Rafał Januszkiewicz (Viessmann sp z o.o.))
mgr inż. Stanisław Patecki (Viessmann sp z o.o.))
mgr inż. Jan Jurczyk (Viessmann Systemy Chłodnicze sp. z o.o.)
mgr inż. Robert Petryk (CO2Ensulting Robert Petryk)
mgr inż. Bogdan Szczepański (COCH Kraków)
mgr inż. Izabela Górlaczyk (Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie)
mgr inż. Waldemar Ałdaś
mgr Jan Suszek
mgr Piotr Krzyszczyk
mgr Iwona Wysocka

Zapisz się wstępnie

Startujemy we wrześniu 2024 r.

To do niczego nie zobowiązuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – pt. w godz. od 9.00 do 17.00