Pytania i odpowiedzi

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nabór

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu 2024 r.
Do momentu wyczerpania się miejsc, których liczba jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpisowe należy wpłacić korzystając z linku, jaki otrzymuje się na maila po zapisaniu się wstępnym. To właśnie wpłata wpisowego jest uznawana przez nas za rezerwację miejsca na liście słuchaczy.
Wykłady odbywają się przez Internet (plalorma e-learning’owa). Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranej przez słuchacza
lokalizacji, które to w większości są oddziałami firmy Viessmann: we Wrocławiu, Piasecznie, Mysłowicach, Komornikach k.
Poznania, ale również w Gdańsku, Krakowie i Koszalinie.
Wykłady odbywają się w godzinach wieczornych od 19:00 po 2 – 3 godziny, przez 2 do 3 dni w tygodniu.
Zajęcia praktyczne odbywają się średnio raz w miesiącu – 1 weekend. W niektórych miesiącach zajęcia mogą odbywać się częściej.
Oczywiście. Może to być bardzo dobre rozwiązanie szczególnie dla tych studentów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że po studiach trudno będzie im znaleźć pracę w wyuczonym na studiach zawodzie. Dzięki nauce w naszej szkole tacy studenci znacznie zwiększają szansę na znalezienie dobrej pracy.
Żadne – do kursu może podejść każdy, kto ukończył 18 lat, bez względu na wyksztalcenie. Jednak tylko osobom z wykształceniem minimum zawodowym zostanie po kursie ELE.02 wydany dyplom w zawodzie elektryka, natomiast dyplom z tytułem technika
wydawany jest osobom kończącym obydwa kursy – ELE.02 oraz ELE.05 i posiadającym wykształcenie minimum średnie.
Do szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat, lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę. Przy przyjęciu do szkoły nie ma górnej granicy wiekowej.
  • Na początek wystarczy wypełnić i wysłać formularz .
  • Następnie należny wpłacić wpisowe korzystając z linku, jaki otrzymuje się na maila po zapisaniu się wstępnym. To właśnie wpłata wpisowego jest uznawana przez nas za rezerwację miejsca na liście słuchaczy.
  • Wszystkie informacje oraz dokumenty (np. umowa) przyjdą do Ciebie mailem i będziesz mógł je wypełnić online.
Kurs realizujemy na podstawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN: Dz.U. z 2019 r. poz. 991. Zainteresowanym udostępniamy wyciąg z Programu nauczania, obejmujący przedmioty i liczbę godzin kształcenia.

Przebieg nauki

Aby uzyskać kwalifikacje w zawodzie Elektryka należy skończyć KKZ ELE.02, który trwa 1 rok – od września 2024 (rozpoczęcie) do czerwca 2025 (egzaminy). Dla chętnych, kolejne pół roku trwa kurs ELE.05, będący uzupełnieniem do tytułu Technika elektryka (komplet kursów ELE.02 + ELE.05 daje tytuł Technika). Egzaminy z kursu ELE.05 zaplanowane są na styczeń 2026.
Zazwyczaj ustalamy terminy najbliższych zajęć teoretycznych (online) z około 1-2 tygodniowym wyprzedzeniem, natomiast zajęć
praktycznych (stacjonarnych) z około miesięcznym wyprzedzeniem. O terminach zajęć dla danej grupy słuchacze dowiadują się z aktualizowanego na bieżąco harmonogramu zajęć w panelu słuchacza na naszej stronie internetowej.
Należy posiadać komputer z przeglądarką internetową. Dodatkowo należy posiadać głośniki lub słuchawki, które pozwolą na odsłuchiwanie wykładów.
Najlepiej posiadać łącze stałe, które zapewnia największy komfort pracy. Jednak łącze przez telefon również może być stosowane.

Egzaminy zawodowe

Tak, opłata egzaminacyjna wynosi 200 zł za każdy z państwowych egzaminów (a każdy z kursów kończy się jednym takim egzaminem)
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części. Egzamin teoretyczny (pisemny), w formie testu do rozwiązania. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu zadania na ściance montażowej. Egzaminy odbywają się w naszym centrum egzaminacyjnym – we
Wrocławiu.
Egzaminy można zdawać od razu po ukończeniu kursu lub w następnej sesji egzaminacyjnej. W ciągu roku są dwie sesje egzaminacyjne: czerwiec-lipiec oraz styczeń-luty.
W przypadku niepowodzenia na egzaminie, należy przystąpić do niego ponownie w następnej sesji egzaminacyjnej. Przy czym, poprawiamy tylko tę część egzaminu, której nie zdaliśmy wcześniej, np. tylko egzamin praktyczny, jeśli pisemny mamy zdany.
Aby przystąpić do egzaminów państwowych w najbliższej sesji, na minimum 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem trzeba złożyć Deklarację przystąpienia do egzaminów, czyli jeszcze w trakcie trwania kursu. Do egzaminów zawodowych mogą przystąpić Słuchacze, którzy złożyli Deklarację oraz ukończą kurs.

Zapisz się wstępnie

Startujemy we wrześniu 2024 r.

To do niczego nie zobowiązuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – pt. w godz. od 9.00 do 17.00