FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nabór

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu spotkaniem organizacyjnym online.
Do końca września. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpisowe należy wpłacić na konto bankowe szkoły po Zapisaniu się wstępnym i po telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia do Szkoły.
Wykłady odbywają się przez Internet (platforma e-learning-owa). Zajęcia praktyczne odbywają się głównie w oddziałach firmy Viessmann: we Wrocławiu, Mysłowicach, Piasecznie i w Komornikach.
Wykłady odbywają się w godzinach wieczornych od 19:00 po 2 – 3 godziny, przez 2 do 3 dni w tygodniu.
Zajęcia praktyczne odbywają się średnio raz w miesiącu – 1 weekend. W niektórych miesiącach zajęcia mogą odbywać się częściej.
Oczywiście. Może to być bardzo dobre rozwiązanie szczególnie dla tych studentów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że po studiach trudno będzie im znaleźć pracę w wyuczonym na studiach zawodzie. Dzięki nauce w naszej szkole tacy studenci znacznie zwiększają szansę na znalezienie dobrej pracy.
Należy mieć ukończoną szkołę zawodową lub średnią (również bez zdanej matury).
Do szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat, lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę. Przy przyjęciu do szkoły nie ma górnej granicy wiekowej.
Na początek wystarczy wypełnić i wysłać formularz. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy wszystkie szczegóły.
Kurs realizujemy na podstawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN: Dz.U. z 2019 r. poz. 991. Zainteresowanym udostępniamy wyciąg z Programu nauczania, obejmujący przedmioty i liczbę godzin kształcenia.

Przebieg nauki

Nauka trwa 1 rok: od września do maja przyszłego roku. Nauka kończy się egzaminami państwowymi w czerwcu.
Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
Należy posiadać komputer z przeglądarką internetową. Dodatkowo należy posiadać głośniki lub słuchawki, które pozwolą na odsłuchiwanie wykładów.
Najlepiej posiadać łącze stałe, które zapewnia największy komfort pracy. Jednak łącze przez telefon również może być stosowane.
Nie wymagamy obecności na wykładzie w czasie rzeczywistym. Wykłady są nagrywane i można je odtworzyć w dowolnej chwili.
Najwięcej można się nauczyć uczestnicząc w zajęciach praktycznych. Dlatego wymagamy obecności przynajmniej na ok. 70% zajęć.
Nieobecność na zajęciach praktycznych można odrobić w innym terminie – z inną grupą słuchaczy, w innym oddziale szkoły, nieodpłatnie na szkoleniach Viessmann.

Egzaminy zawodowe

Tak, opłata egzaminacyjna wynosi 200 zł.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części. Egzamin teoretyczny (pisemny), w formie testu do rozwiązania. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu zadania na ściance montażowej. Egzamin pisemny i praktyczny odbywa się w placówce wytypowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Egzaminy można zdawać od razu po ukończeniu kursu lub w następnej sesji egzaminacyjnej. W ciągu roku są dwie sesje egzaminacyjne: styczeń-luty oraz czerwiec-lipiec.
W przypadku niepowodzenia na egzaminie, należy przystąpić do niego ponownie w następnej sesji egzaminacyjnej. Przy czym, poprawiamy tylko tę część egzaminu, której nie zdaliśmy wcześniej, np. tylko egzamin praktyczny, jeśli pisemny mamy zdany.
Aby przystąpić do egzaminów państwowych w najbliższej sesji, na minimum 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem trzeba złożyć Deklarację przystąpienia do egzaminów, czyli jeszcze w trakcie trwania kursu. Do egzaminów zawodowych mogą przystąpić Słuchacze, którzy złożyli Deklarację oraz ukończą kurs.

Zapisz się wstępnie

To do niczego nie zobowiazuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00

odpowiadamy w ciągu 24 godzin