Dlaczego warto zostać elektrykiem?

Nie ma życia bez prądu. Korzystamy z niego każdego dnia, pod najrozmaitszą postacią. Nie możemy się bez niego obyć i ta sytuacja na pewno nie ulegnie zmianie. Ale prąd to nie tylko elektryczność. To także osoby, które odpowiadają za jej wytwarzanie, przesył, za urządzenia z niej korzystające. Elektryk jest więc zawodem równie potrzebnym co sama elektryczność. Dlatego osoby decydujące się na pracę w tym fachu mają pewność, że czeka na nich wiele ciekawych ofert, umożliwiających zarówno rozwój umiejętności, jak i atrakcyjne wynagrodzenie.

ikonka - zawód w rok

Ciekawa kariera

Elektryk może pracować na wielu stanowiskach, a jego zakres pracy i odpowiedzialności jest bardzo szeroki. Niemal nie sposób ręcz zliczyć różnorodności maszyn, urządzeń i instalacji, którymi może zajmować się w ramach pracy zawodowej.

Elektryk zajmuje się między innymi projektowaniem instalacji i systemów elektrycznych. Jest to praca koncepcyjna, wymagająca umiejętności analitycznego myślenia, czasem wiedzy wąskiej i specjalistycznej, a czasem odwrotnie – szerokiej.

Rzecz jasna na projekcie praca się nie kończy. Etap konstruowania urządzeń czy montażu sieci i instalacji elektrycznych to jedno z popularniejszych zajęć, jakimi zajmują się elektrycy. Często, zwłaszcza na początku kariery, praca polega nie tylko na samym podłączaniu czy montażu, ale także na kopaniu przysłowiowych rowów pod korytka i przyłącza, czy torowaniu kanałów pod przewody. Wraz z nabieraniem praktyki prace zazwyczaj stają się lżejsze fizycznie, wymagające za to więcej wiedzy i umiejętności. Są też na tyle zróżnicowane, że w pracy nie można narzekać na monotonię i jest ona po prostu ciekawa.

Nie sposób także zapomnieć, że elektrycy uczestniczą także w bieżącej obsłudze sieci, instalacji, urządzeń. Zajmują się ich konserwacją, naprawami, czuwają nad prawidłowym działaniem, serwisują. Możliwości są tu naprawdę duże, a ilość potencjalnych miejsc pracy nastraja optymistycznie do zawodu elektryka.

ikonka magnez

Niedobór fachowców w zawodzie elektryka

Zazwyczaj nie stanowi problemu znalezienie ciekawej oferty pracy, nie tylko w kraju, ale także za granicą. Własne zespoły elektryków utrzymują zakłady energetyczne, serwisowe, większe zakłady produkcyjne, firmy budowlane.

Elektroinstalator, monter sieci elektrycznych, elektroenergetyk, specjalista od fotowoltaiki a może elektryki samochodowej? Wybór ścieżki zawodowej zależy w głównej mierze od tego, elektryk co faktycznie lubi się robić i w czym czuje się najlepiej.

Bo niezależnie od tego, w którym kierunku pójdzie, na brak pracy nie będzie narzekał. Zawód elektryka zalicza się do deficytowych, czyli miejsc pracy jest więcej, niż osób mogących ją wykonywać. Z badania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Barometr zawodów 2020” wymienia się elektryków, elektromechaników i elektromonterów właśnie jako zawody deficytowe. Taka sytuacja występuje we wszystkich województwach, ale także w pozostałych krajach Europy, co jeszcze mocniej zwiększa atrakcyjność tej właśnie ścieżki kariery.

ikona wykres

Dobre wynagrodzenie elektryka

Jak w każdym zawodzie, tak również w przypadku elektryka wynagrodzenie zależy od miejsca i stanowiska pracy oraz posiadanych umiejętności. Inaczej też kształtuje się w przypadku osób dopiero zaczynających pracę w zawodzie, a mających już praktykę i doświadczenie. Wraz z rozwojem zawodowym można liczyć na zwiększone wynagrodzenie i bardziej atrakcyjne warunki pracy. Na wysokość wynagrodzenia wpływają też posiadane uprawnienia, jak SEP. Na pewno można jednak założyć, że elektryk należy do zawodów dobrze wynagradzanych i perspektywicznych.

ikonka pewna przyszłość

Pewna praca

Nic nie wskazuje, by na rynku pracy miały zajść jakieś zmiany na niekorzyść elektryków. Energia elektryczna miała, ma i będzie miała kluczowe znaczenie dla wszystkich aspektów naszego życia. Używamy coraz większej ilości przeróżnych urządzeń, zużywamy coraz więcej elektryczności. Zarówno sieci, instalacja jak i urządzenia wymagają montażu, instalacji, remontów i serwisów. Nic nie wskazuje na to, by w niedalekiej przyszłości elektryków coś mogło przy tych pracach zastąpić. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że elektrycy są potrzebni w coraz to nowych dziedzinach i specjalizacjach. Sztandarowym przykładem są tu nowe sposoby wytwarzania energii elektrycznej. Zielone, ekologiczne, z fotowoltaiką na czele. To też potencjalne nowe miejsca pracy, przy montażu, utrzymaniu i serwisie. W październiku 2020 moc zainstalowana fotowoltaiki wyniosła 2,7 GW, czyli wzrosła rok do roku o niemal 170%, zaś w ciągu najbliższych lat zwiększy się jeszcze kilkukrotnie.<br><br>Nie można też zapomnieć, że elektryk jest dopiero pierwszym „stopniem wtajemniczenia” w branży. Kolejnym jest technik elektryk, który zajmować się może także eksploatacją instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Technicy mogą też brać udział w pracach badawczych i rozwojowe, wdrażaniu nowych rozwiązań i opracowywanie nowych sposobów na wykorzystanie już istniejących.

Ucz się od ekspertów

W zawodzie elektryka wiedza teoretyczna i praktyczna są równie ważne. Nauka w Szkole Partnerskiej Viessmann daje możliwość opanowania obu tych dziedzin. Zajęcia prowadzone są przez faktycznych specjalistów w swojej branży, o wiedzy potwierdzonej stopniami i tytułami naukowymi. Autorzy podręczników, artykułów naukowych, publikacji i szkoleń. A z drugiej strony grono praktyków, osób znających branżę „na własnej skórze”. Zajmujących się projektowaniem, nadzorujących wykonawstwo, prowadzących prócz działalności naukowej również gospodarczą. Połączenie niezbędnej teorii z życiową praktyką pozwala absolwentom Szkoły na odpowiednie przygotowanie do zawodu i zaznajomienie z jego tajnikami.

Państwowe świadectwo zawodowe elektryka

Zdobyta wiedza i umiejętności muszą być potwierdzone stosownym dokumentem. Jest to tak zwane świadectwo kwalifikacji ELE.02. By je uzyskać należy zdać egzamin państwowy, który uprawnia do wykonywania zawodu na terenie kraju. Natomiast Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sprawia, że świadectwo to jest uznawane w krajach Unii Europejskiej.

Zapisz się wstępnie

Startujemy we wrześniu 2024 r.

To do niczego nie zobowiązuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – pt. w godz. od 9.00 do 17.00