Zobacz informacje o zawodzie

Kurs elektryka online

zdjęcie - kurs elektryka online

Elektryk

Przeglądając klasyczne, znane od dziesięcioleci zawody, pod kątem ich popularności na obecnym rynku pracy, warto zwrócić uwagę na pozycję elektryka. To zawód, przed którym rozwój techniki i technologii stawia nowe możliwości, a osoby o tej profesji są cenione i poszukiwane przez pracodawców. Stąd też decyzja, by właśnie z tym zawodem wiązać swoją przyszłość, wydaje się ze wszech miar uzasadniona.

Czego nauczysz się na kursie?

Kurs elektryka online to przystępna i nowoczesna forma na zdobywanie wiedzy i umiejętności. Szczególnie przyjazna osobom, dla których dojazdy na zajęcia stacjonarne są kłopotliwe albo wręcz niemożliwe. W ten sposób zaś mogą poszukiwać swojej drogi zawodowej, rozwijać się, uczyć, odnaleźć na rynku pracy.

Podczas zajęć kursanci zapoznają się ze wszystkimi wiadomościami, wymaganymi do zdobycia uprawnień elektryka. Te wydawane są w drodze egzaminu państwowego, co daje potwierdzenie fachowości i posiadanej wiedzy. Uzyskując uprawnienia i kończąc kurs kwalifikacyjny elektryk może wykonywać cały szereg zadań, jakie stawiane są przed tym zawodem.

Może zajmować się instalacją, naprawą, konserwacją systemów i urządzeń elektrycznych, wykonując te czynności w ramach działalności gospodarczej lub etatu. Możliwości zatrudnienia przy są tu szerokie, obejmując zakłady energetyczne, elektroinstalacyjne, naprawcze, serwisowe. Przygotowanie w czasie kursu pozwoli także na prowadzenie prac nie tylko wykonawczych, ale również projektowych, pomiarów, przeglądów serwisowych.

Skład programu, jaką ma kurs elektryka online, to również elementy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy BHP i ochroną od porażeń. A także ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych (odgromowa) i kwestie przepięciowego zabezpieczenia instalacji.

Perspektywy zawodowe po kursie elektryka online

Elektryk należy do zawodów uznawanych za deficytowe. Oznacza to, że znalezienie zatrudnienia w nim nie stanowi problemu. W dodatku w ramach wykonywanego zawodu elektrycy mogą zajmować się szeroką paletą zagadnień, co jeszcze mocniej zwiększa możliwości zarobkowe, a także pozwala na wybranie pracy jak najlepiej odpowiadającej własnym zainteresowaniom i predyspozycjom.

Elektrycy są obecni na wszystkich budowach – domy, bloki, budynki użyteczności publicznej, biurowce, zakłady przemysłowe. Wszędzie tam potrzebne są instalacje elektryczne, nierzadko w formie tzw. inteligentnej, czyli Smart Home/Office.

Zajmują się montażem, instalacją oraz naprawą sieci elektrycznych, wykonując przy tym montaż tras kablowych, okablowanie instalacji, podłączanie i testowanie urządzeń, a także ich przeglądy i serwisy.

Mogą pracować na terenie jednego zakładu albo w ramach pogotowania energetycznego czy usług elektroinstalacyjnych przemieszczać się po dużym obszarze, nawet całego kraju.

Warto zwrócić uwagę, że obecnie na całym świecie, w tym w Polsce, widoczny jest trend do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, który otwiera przed elektrykami nowe możliwości zawodowe i zarobkowe.

Warto też wiedzieć, że praca elektryka nie zawsze jest fizyczna, może on zajmować się też zagadnieniami zwianymi z projektowaniem i pracą koncepcyjną.

Przebieg nauki

„Elektryk kurs online” to proces prowadzony po części zdalnie, z wykorzystaniem internetu. Trwa on rok i jego zwieńczeniem, jest egzamin państwowy. Ten zaś składa się z części teoretycznej i praktycznej, a do obu z nich kursanci są przygotowywani przez
odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.

Zakres wiedzy przekazywany na kursie może z powodzeniem być poszerzony po jego zakończeniu, w ramach kursu technika elektryka online, związanego z uzyskaniem kwalifikacji ELE.05.

Nauka od podstaw

Do kogo skierowana jest oferta kursu elektryka online? Do wszystkich osób, które ukończyły 18. rok życia i mają wykształcenie minimum zawodowe. Czyli nie tylko do osób dopiero wkraczających na nową ścieżkę kariery, ale również do tych, które uważają, że dotychczasowe zatrudnienie nie przynosi im satysfakcji lub odpowiednio wysokich korzyści materialnych.

Wiedza na kursie przekazywana jest od podstaw i nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Zapisz się wstępnie

Startujemy we wrześniu 2024 r.

To do niczego nie zobowiązuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – pt. w godz. od 9.00 do 17.00